Samtalsterapi och coaching

Kerstin Isakson

Jag är diplomerad samtalsterapeut efter en 4-årig yrkesutbildning, som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1). Jag är även diplomerad samtalscoach och har en kurs i motiverande samtal/MI.

Anledningarna till att söka samtalsstöd är olika. Det kan vara en känsla av tomhet, ångest, önskan att förbättra dina relationer, kris, dålig självkänsla, stress eller en längtan efter något annat.

Samtalsterapi

Samtalsterapi är ett sätt att lära känna dig själv på ett djupare plan. Vi har alla vår historia och ibland har vi fått med oss mönster som hindrar oss i livet. Du får möjlighet att utforska dina tankar, känslor, styrkor, inre hinder och drömmar. Du blir i en tillåtande miljö speglad och utvecklas i egen takt. Med hjälp av verktyg och nya kunskaper ökar din förmågan att ta beslut som ligger i linje med det liv du önskar leva.

Coaching

Coaching är för dig som vill få stöd inom ett visst område i livet. Det kan vara privat eller i arbetslivet. I coaching jobbar vi med tydliga mål och utgår ifrån här och nu. Du får möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv och bli medveten om inre hinder. Vi tar tillsammans fram en handlingsplan med delmål, för att du stegvis ska nå dina mål.​

Mitt arbetssätt

Grundar sig på psykosyntes är en psykologi för mänskligt växande. Det är också en lära om kärlek och acceptans till oss själva. Den har ett förhållningssätt som lockar fram vår potential och accepterar att varje människa är unik. Du är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i nära samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur du mår, både psykiskt och fysiskt.

Jag är ansvarsförsäkrad, har tystnadsplikt och arbetar i enlighet med Psykosyntesförbundets etiska regler.

Varmt välkommen!

Kerstin Isakson
kerstin@lillasicklakliniken.se

Mer information finns på min hemsida: www.kerstinisakson.com